Przygotuj się na nowy rok szkolny i zainstaluj aplikację do organizacji swojego planu lekcji

Okres przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest idealnym czasem na odpowiednie przygotowanie się do świeżego startu w kolejnej klasie. Jednym z najlepszym sposobów na zapewnienie sobie dobrego początku w rozpoczynającym się roku edukacyjnym, jest zainstalowanie aplikacji, która pozwalaji na intuicyjne zorganizowanie swojego nowego planu lekcji.

Przydatne aplikacje w roku szkolnym – School Planner

School Planner już od pierwszego uruchomienia pozytywnie zaskakuje prostotą swojego interfejsu. Aplikacja od samego początku pyta nas o semestr, którego plan chcielibyśmy stworzyć, a także daty jego rozpoczęcia i zakończenia. Program umożliwia także włączenie powiadomień, które będą przypominały użytkownikom o nadchodzących zajęciach.

  • Aplikacja School Planner | Link

W aplikacji znajdziemy także specjalne zakładki do notowania swoich ocen, frekwencji, a nawet zgromadzonych podczas lekcji nagrań głosowych.

Przydatne aplikacje w roku szkolnym – Smart Timetable

Smart Timetable pozwala na tworzenie harmonogramów swoich lekcji oraz personalizowanie części ustawień związanych z parametrami poszczególnych planów. Najciekawszą opcją programu jest jednak możliwość udostępniania stworzonych przez siebie plansz.

  • Aplikacja Smart Timetable | Link

W rezultacie możemy więc w bardzo prosty sposób dzielić się własnym harmonogramem z innymi użytkownikami aplikacji. Dzięki temu jeden plan (a nawet zadania wyznaczone w ramach planu) może zostać przesłany w formie kodu, który następnie jest wpisywany przy instalacji programu przez kolejną osobę. Harmonogramy można również wysyłać w formatach PDF, TXT oraz Excel.

Przydatne aplikacje w roku szkolnym – Lessons

aplikacja plan lekcji

Lessons – podobnie jak poprzedni program w niniejszym zestawieniu – również umożliwia zaimportowanie istniejącego planu lekcji od innego użytkownika tej samej aplikacji (np. przez Bluetooth). Ta prosta opcja czyni ją więc niezwykle użyteczną w przypadku osób, które tworzą harmonogramy pracy dla większej ilości chętny (może więc okazać się pomocna dla nauczycieli).

  • Aplikacja Lessons | Link

Aplikacja pozwala na wyznaczenie długości trwania lekcji (ważne w przypadku studentów, u których zajęcia trwają znacznie dłużej niż 45 minut), a jej ogromną zaletą jest bardzo prosty i przyjazny w obsłudze interfejs. Muszę jednak przyznać, że wszystkie zgromadzone przeze mnie programy posiadają minimalistyczny design, co czyni je komfortowymi w obsłudze.

Przydatne aplikacje w roku szkolnym – Timetable

aplikacja plan lekcji

Aplikacja Timetable polega na dodawaniu pojedynczych lekcji, które później wyświetlane są w odpowiedniej zakładce jako plan na konkretny dzień lub tydzień. W programie znajdziemy także opcje umożliwiające rozszerzenie zapisanych obowiązków o nadchodzące zadania oraz sprawdziany.

  • Aplikacja Timetable | Link

Sporym plusem omawianej aplikacji jest możliwość dopisania konkretnego pedagoga do odbywanej przez użytkownika lekcji. Możemy również uzupełnić informacje dotyczące zajęć o ich rodzaj oraz miejsce, w którym zostaną one przeprowadzone.