Tyle zapłacisz za abonament RTV. W innym przypadku może czekać cię niemiła niespodzianka

KRRiT ujawniła stawki abonamentu RTV, jakie będą obowiązywały w 2025 roku. Ile trzeba będzie zapłacić?

Abonament RTV to jeden z tych obowiązków, które Polacy bardzo często omijają szerokim łukiem. Rząd wielokrotnie próbował coś z tym faktem zrobić, jednak jak widać, do tej pory niewiele się zmieniło. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stawki, jakie będą obowiązywały w 2025 roku. Co się zmieni?

Stawki za abonament RTV w 2025 roku

Wiele osób odetchnie z ulgą. Stawki, jakie zaproponowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2025 roku będą dokładnie takie same jak dotychczas. Jak one wyglądają?

  • Używanie odbiornika radiowego – 8,70 zł miesięcznie
  • Używanie odbiornika telewizyjnego, lub radiowego i telewizyjnego – 27,30 zł miesięcznie

Opłaty te nie zmieniły się od 2023 roku i będą także przeniesione na kolejny rok.

Ile osób rzeczywiście płaci abonament?

Dane są nieubłagane. Ostatnie liczby, jakie zostały do tej pory opublikowane, to te, które mówią o osobach i instytucjach, które rzeczywiście płaciły abonament radiowo-telewizyjny w 2022 roku. Po podsumowaniu 12 miesięcy okazało się, że łącznie było to 828 000 użytkowników, czyli 34,7 % wszystkich zobowiązanych.

Co grozi za niepłacenie abonamentu?

Za niepłacenie abonamentu radiowo telewizyjnego grozi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Odpowiada za to Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A., który kieruje taki tytuł wykonawczy do naczelnika urzędu skarbowego.

Tutaj liczby także są nieubłagane, ponieważ ściągalność zaległości jest niesamowicie niska. W całym 2023 roku wystawiono 10 999 tytułów wykonawczych, na podstawie których wszczęto postępowanie. W I kwartale tego roku jest to już 5 233 dokumenty. Jak widać, jest to niewielki procent z osób oraz instytucji, które nie dopełniają obowiązku zapłaty.

Na co przeznaczony jest abonament RTV?

Abonament RTV jest to opłata, która ma umożliwić realizację misji publicznego radia oraz telewizji. Jest to drugi obok dotacji rządowych sposób finansowania państwowych mediów. W Polsce opłaty abonamentowe pobierane są na podstawie m.in. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a następnie z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Wiele może się jednak zmienić, ponieważ prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na początku tego roku poinformował, że prawdopodobnie abonament radiowo-telewizyjny zostanie zlikwidowany. Według Bogdana Zdrojewskiego, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, odpowiednia ustawa dotycząca sposobów finansowania mediów publicznych powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Mówi się o końcówce września.