Jak ChatGPT poradzi sobie z maturą z języka polskiego?

Tegoroczna matura z języka polskiego składa się z 3 arkuszy, a do jej zaliczenia uczniowe potrzebują zdobyć co najmniej 30% punktów. Czy popularny model językowy od Open AI poradzi sobie z pytaniami, które trafiły do maturzystów? Jakie szanse ma ChatGPT w nierównym starciu z Wyspiańskim, Mickiewiczem i Słowackim?

Matura odpowiedzi – czy ChatGPT zdobędzie 30% z języka polskiego?

Matura 2k24 arkusze

Wymarzony arkusz maturalny wyglądałby pewnie tak, jak test udostępniony przez profil Underway. Niestety CKE postawiło na znacznie nudniejsze zagadnienia, wśród których zabrakło chociaż jednego tekstu autorstwa wielkiego Papieża Polaka. Arkusz, który przesłałem do ChatuGPT został zrealizowany w formule z 2023 roku, a na jego uzupełnienie uczniowie mieli 240 minut. Aby uzyskać 30% maturzysta musi zdobyć przynajmniej 18 punktów.

Pytanie 1: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Richarda Lueckego oraz do tekstu Hanny Gadomskiej. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 2: Na podstawie tekstu Richarda Lueckego wyjaśnij, na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu.

Pytanie 3: Podaj dwa uwarunkowania wpływające na sposób postrzegania czasu przez człowieka, o których mowa w tekście Hanny Gadomskiej.

Pytanie 4: Na podstawie tekstu Hanny Gadomskiej wyjaśnij, na czym polega rola uważności w kontrolowaniu czasu. Czy o takim samym sposobie kontrolowania czasu jest mowa w tekście Richarda Lueckego? Uzasadnij odpowiedź.

Pytanie 5: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do ostatniego akapitu tekstu Hanny Gadomskiej. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pytanie 6: Na podstawie obu tekstów napisz notatkę syntetyzującą na temat: człowiek wobec upływu czasu. Twoja wypowiedź powinna liczyć 60–90 wyrazów.

Pytanie 7: Czy powyższy obraz jest zgodny z wymową Księgi Koheleta? Uzasadnij odpowiedź

Pytanie 8: Czy postawa podmiotu lirycznego w Trenie X Jana Kochanowskiego jest podobna
do postawy Demeter? W uzasadnieniu odpowiedzi odwołaj się do Trenu X oraz do
zacytowanego fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego.

Pytanie 9: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do fragmentu Pieśni o Rolandzie.

Pytanie 10: Wyjaśnij, na czym polega koncept w wierszu Niestatek Jana Andrzeja Morsztyna.

Pytanie 11: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do fragmentu Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza.

Pytanie 12: Na plakacie za pomocą różnych elementów graficznych przedstawiono interpretację
utworu Juliusza Słowackiego. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens
w kontekście dramatu Kordian.

Pytanie 13: Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do fragmentu Potopu
Henryka Sienkiewicza.

Pytanie 14: Wyjaśnij symbolikę złotego rogu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.

Pytanie 15: Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości zawarta w podanym
fragmencie utworu Na probostwie w Wyszkowie znajduje potwierdzenie
w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego? W uzasadnieniu odpowiedzi przywołaj sytuację
z Przedwiośnia.

Pytanie 16: Na podstawie podanego fragmentu Zdążyć przed Panem Bogiem oraz całego
reportażu Hanny Krall wyjaśnij, jaką rolę w powojennym życiu Marka Edelmana
odgrywała pamięć o wydarzeniach na Umschlagplatzu. W odpowiedzi uwzględnij sens
tytułu reportażu.

Nie zdałeś matury z Polskiego?

Stało się – nie zdałeś… Lub nie zdałaś. Na szczęście masz jeszcze sporo czasu do poprawek, które zostały zaplanowane na 20/21 sierpnia 2024 roku. Na zbiory polecam więc zabrać ze soba repetytorium z języka polskiego.