Orange oddaje pieniądze swoim klientom. Komu należy się zwrot? Jaki formularz należy wypełnić?

Pod koniec sierpnia trwającego roku UOKiK wydał decyzję w sprawie Orange, która nakazuje operatorowi zwrot pieniędzy pobieranych za połączenia z infolinią (dotyczy zarówno Orange, jak i Nju) oraz diagnozy uszkodzeń usług stacjonarnych.

Oficjalny komunikat ze strony przedstawicieli popularnej sieci komórkowej zawiera jasne stanowisko, w którym Orange zobowiązuje się dokonać wszelkich działań zleconych przez Urząd Ochrony Konsumenta. Ewentualną należność będzie można odebrać w formie zwrotu pieniędzy na konto bankowe (wysokość kwoty będzie uzależniona od szkód jakie poniósł użytkownik) lub jednorazowego pakietu danych internetowych (przypisanego do numeru, który łączył się z infolinią Orange lub Nju).

Jak otrzymać zwrot pieniędzy od Orange?

Laptop z kartą kredytową

W celu otrzymania odszkodowania należy w pierwszej kolejności zorientować się, czy zainteresowany użytkownik zalicza się do poszkodowanej grupy klientów. UOKiK nakazał dokonanie zwrotu konsumentom, którzy dzwonili na infolinię Orange (*100 lub 510 100 100) lub Nju mobile (*610 lub 690 610 610), a za omawiane połączenie musieli zapłacić lub też wydali pieniądze na usługę diagnozy uszkodzenia usług stacjonarnych.

Dodatkowo na oficjalnych stronach Orange oraz Nju pojawiły się dokładne warunku, które muszą zostać spełnione do otrzymania odszkodowania. Operator zwróci pieniądze klientom, którzy:

  • dzwonili na infolinię Orange lub nju mobile między 12 marca 2022 r. a 12 marca 2023 r.,
  • zawarli lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r.,
  • w chwili kontaktu z naszą infolinią korzystali z oferty z nielimitowanymi połączeniami na numery komórkowe albo z oferty z pakietem podstawowym lub dodatkowymi usługami, dającymi nielimitowane połączenia na numery komórkowe,
  • nie mieli pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej opłat za połączenia z infoliniami
  • w dniach od 10 października 2023 r. do 10 stycznia 2024 r., wypełnią formularz z wnioskiem o zwrot opłat lub przyznanie pakietu danych.

Więcej informacji w omawianej sprawie znajdziecie na oficjalnej stronie Orange oraz Nju mobile.